Kunstform og bærekraft

I arbeidet med å utvikle nettressursen har Oslofjord Triennale (OFT) invitert kunstnere til å se på egen praksis som eksempler på hvordan skape en bevissthet rundt egne valg sett i forhold til kunstform. De eksemplene vi legger frem så langt er innenfor performance, scenografi, installasjon og skulptur, transdisiplinær praksis, mixed media og kunstnerfellesskap.

Et overordnet mål er at Oslofjord Triennale skal være bærekraftig fra begynnelse til slutt. Dette innebærer også å se nærmere på egne fotavtrykk i et bærekraftperspektiv, der Oslofjord Triennale har satt opp bærekraftsregnskap i forbindelse med en nettverkssamling underveis i prosessen.

Linn Cecilie Ulvin har gjennom denne piloten begynt å se på sin kunstpraksis i lys av bærekraft. Hun tilnærmer seg problematikken både på et fysisk, idealistisk, mentalt, sosialt og filosofisk. Her presenterer hun noen forslag til "regler" basert på sin egen praksis, spesifikt de to verkene For The Dead Baby og Metanoia Night.

Mari LB Kamsvaag er scenograf og kostymedesigner. Hun anser bærekraftig produksjon som grunnleggende for all menneskelig aktivitet og anerkjenner forsøket på å undersøke og lære seg mer. Hun tenker at det er essensielt i å faktisk komme oss dit at vi opptrer bærekraftige og sirkulære.

Camilla Dahl har i rammen av Oslofjord Triennales bærekraftmål undersøkt sin kunstneriske praksis. Ved å sjekke materialene hun bruker i produksjonen av skulpturer og installasjoner har hun kunnet reflektere over problematiske områder i sin materielle praksis, med mål om å forbedre egen kunstproduksjon i et bærekraftperspektiv. I dette eksempelet har hun undersøkt verket «En øyenduell med munnplugg for to personer» som var en del av utstillingen «Abstinens».

Kristin Bergaust arbeider innenfor transdisiplinær praksis, ofte i samarbeid med ulike forskere. Hun har sett nærmere på egen praksis innenfor installasjon, video, animasjon, 360 video/foto - fordeler og utfordringer i et bærekraftperspektiv.

Pucho Alexis Parra bruker ofte gjenbrukte materialer i sine produksjoner innenfor grafikk, skulptur og objekter, og installasjon.  Gjennom en workshop ble det sett nærmere på fordeler og utfordringer sett fra et sirkulært perspektiv.

SENT site-ecology-nature-ecology

Kunstnere og deres støttespillere satser sin egen skjøre økonomi og kunnskap for å få til noe som også kan være en ressurs for andre og som kan være sirkulært og bærekraftig.

22-23.august 2022 ble det arrangert en nettverkssamling på Håøya for å videreutvikle prosjektets økologiske tankegang med Oslofjorden som omdreiningspunkt. "Oslofjorden som subjekt - Hva innebærer det?"