Sjekkliste

Gode tips til hva en bør tenke på og ta hensyn til i kunstproduksjon av ulik art. 

Når du skal lage et kunstverk, tenk over hva de viktigste utslippspostene er i hvert enkelt tilfelle og tenk gjennom hele kunstverkets livsløp. Det betyr sammensetting av materialer, produksjon, lagring og transport av selve kunstverket. Utstilling og salg, eventuelle vedlikehold eller avhending.

Hvilke grep kan du ta som gir de største klimagasskuttene? Hva gir de største kostnadsbesparelser, men samtidig sikrer høy kunstnerisk kvalitet?

Foto: Erling Svensen
Foto: Erling Svensen

Materialer + kunstproduksjon + energibruk + transport + lagring 

Utslippene varierer mellom materialer, men også mellom produkter innenfor en materialgruppe. Start med å definere verstingene, altså de materialene som i utvinning, produksjon og avhending slipper ut mest CO2. Hvis du automatisk utelukker disse fra de materialene du har å velge mellom i din kunstproduksjon, ja har du allerede gjort stor nytte i en utslippssammenheng.

Som Circular Gap Report for Norge (2020) viser, er det bare 2,4 % av ressursene vi bruker som går tilbake i økonomien når de er "ferdig" brukt. Verdensgjennomsnittet er beregnet til 8,6%, og det norske tallet ligger altså godt under det. Vi kaster nesten alt vi tar inn, og tar vare på så og si ingenting.

For å snu denne uvanen, er det nødvendig med økt kunnskap om hvordan sirkularitet kan gjennomføres rent praktisk. 

Nedenfor har vi satt opp en sjekkliste over ting det kan være viktig å huske på gjennom hele prosessen fra ide til ferdig produksjon og framsyning av kunstverket. Listen er et levende dokument og vil oppdateres jevnlig.

Plan for produksjon

 • Ha bærekraft som grunnleggende verdifokus.

 • Plan for produksjon må inkludere valg av materialer, hvor man anskaffer materialer fra, transport, bearbeidelse av materialer og livet etter produksjonen er ferdig. I alle disse punktene er det mange mulige alternativer, som alle blir en del av det ferdige kunstverket.

 • Bestem deg for å velge grønt når du kan. For eksempel kan du lage en regel om at alle leverandører du kjøper utstyr fra skal ha en eller annen grønn sertifisering. Hvis de ikke har det - etterspør det.

 • Tenk gjennom hva som er miljøfotavtrykket av produksjonen din. Mål gjerne hvis du har mulighet til.  Evaluere valgene dine og vurdere om du kan  ta andre valg som vil minske fotavtrykket.

Sirkulær planlegging

 • Ta vare på ressursene i et livsløpsperspektiv på en sånn måte at avfall ikke oppstår.

 • Sørg for at de materialene og ressursene du har brakt kan leve lengst mulig uten at det blir til avfall. 

Gjenbruk

 • Finn ut om det er mulig å gjenbruke materialer fra andre, eller gjenbruke fra egen tidligere produksjon.

 • Sjekk hva som finnes av digitale plattformer for gjenbruk og f.eks leie (se under menypunktet verktøy og ressurser for tips).

Bearbeiding av materialer

 • Sett krav om materialbruk og ombruk av kunstmateriell for egne produksjoner eller produksjoner du er en del av.

 • Velg materialer med omhu - sjekk opp det finnes et grønt alternativ og bruk det.

 • Være bevisst på om bearbeidelse av materialene forhindrer gjenbruk og gjenvinning.

 • Hvis mulig unngå å blande materialer. Monter konstruksjoner på en måte som gjør at det kan tas fra hverandre og brukes om igjen.

Lagring

 • Ta hensyn til nedbrytbare materialer når du lagrer. Vær spesielt forsiktig med fukt, og at ting er rent før lagring.

 • Se på muligheten for å lagre sammen med andre for å spare plass.

 • Sett lokk på alle tuber og krukker så du unngår at de tørker ut.

 • Hold skru-toppen på tuber og krukker rene. 

 • Bruker du pensler bør de lagres liggende eller med busten opp.

Transport

 • Bruk kollektiv transport både til å frakte deg selv, medvirkende i prosjektet, publikum, kunstverk og materialer. 

 • Prioriter å tilbringe mer tid på samme sted heller enn å reise fram og tilbake. 

 • Vurder hva som er mest bærekraftig av om kunsten skal komme til publikum eller publikum komme til kunsten.

Klimaregnskap

 • Gjør deg kjent med hvilke verktøy som finnes og lag et klimaregnskap ( se under verktøy og ressurser).
 • Mål framgang fra prosjekt til prosjekt og del erfaringer med andre kunstnere.