Verktøy og ressurser
- for en grønn kunstpraksis

Kunstproduksjon i seg selv har ikke vært gjenstand for samme fokus på bærekraft, materialutslipp og avfallsbehandling som andre deler av kulturbransjen har. Særlig har festivaler og kulturhus gjort en god del arbeid, og nylig har også film- og tv-bransjen startet sin omlegging.

Målet for denne nettressursen er å flytte kunstfeltet raskest og best mulig inn i en grønn omstilling som krever samarbeid, dialog, eksperimentering og en åpenhet rundt valg vi tar slik at vi lærer av hverandre og sammen flytter oss raskere framover. 

Gjennom listen nedenfor har vi søkt å kompensere for manglende ressurssider og verktøy for kunstnere gjennom å samle et variert utvalg av verktøy og ressurser for ulik kunstproduksjon. Særlig gjelder dette for materialer og valgmuligheter i en kunstnerisk produksjon der vi har valgt å se til andre sektorer, og særlig til byggebransjen. De to hovedressursene på materialer er Grønn byggallianses "Grønn materialguide" og den danske "Byggeriets materialpyramide" fra CINARK, Senter for industrialisert arkitektur.

Listen er ikke uttømmende og vil bli oppdatert kontinuerlig. De ulike ressurssidene er satt opp i tilfeldig rekkefølge. Let gjennom og se om du finner noe som passer for deg og din kunstpraksis.

Grønt veikart for kunst og kultursektoren


Veikartet er utarbeidet som et overordnet strategidokument. Det er tenkt som en rettesnor; en veiviser til hvordan hver enkelt kan gjøre sektoren grønnere og mer bærekraftig.

Veikartet er ikke en detaljert håndbok, men setter dagsorden med overordnede, anbefalte grep for at hele sektoren skal lykkes med grønn omstilling.

Veikartet inneholder ti strakstiltak for organisasjoner og virksomheter, fem strakstiltak for kunstnere og kulturarbeidere og fem strakstiltak for myndighetene. 

Gratis klimakalkulator

Denne CO2-beregneren lar kulturaktører, kunstprosjekter, festivaler, konsertturnéer og andre måle sitt klimagassavtrykk og få oversikt over hvor bæredyktig praksis de har og hva som gir størst miljøpåvirkning.

Kalkulatoren er tilpasset danske forhold, men de ønsker seg norske brukere. Du kan sammenligne data fra år til år eller fra prosjekt til prosjekt, og også sammenligne ditt forbruk med engelske og danske kulturaktører.

Den er utviklet av Statens kunstfond i Danmark i samarbeid med Julie's Bicycle i England.

Holdbar kunst - en kreativ utfordring!

Rapporten "Hållbar konst - en kreativ utmaning!", utarbeidet av Stockholm kommune,
ser særlig på miljøaspektet av materialhåndtering, med 5 overordnete tips på veien til holdbar kunst:

1. Still spørsmål om hvordan materialet ditt påvirker miljøet
2. Unngå giftige fargepigmenter, spesielt kadmium
3. Unngå løsemiddelbaserte malinger
4. Redusere, gjenbruke og resirkulere 
5. Del erfaringer om bærekraftig løsninger med kollegene dine

Kunstnere jobber med flere forskjellige metoder og materialer. Mange områder er derfor ikke nevnt i rapporten, som for eksempel tekstiltrykk, grafiske og fotografiske prosesser. Det arbeidet gjenstår, der rapportforfatterne inviterer til å sende inn tips for et forbedret informasjonsmateriale.

Julie´s Bicycle Resource Hub

Julie´s Bicycle er en britisk organisasjon som jobber globalt for å sikre bærekraftig endring og grønn praksis i kultursektoren. Gjennom sertifiseringer, klimakalkulatorer, ressurssider, praktiske eksempler, webinarer og konferanser er de en aktiv kilde til inspirasjon for kunst- og kulturfeltet verden over.

Dykk ned i ulike bærekraftspraksiser fra kulturinstitusjoner verden over gjennom en lang rekke praktiske eksempler, seminarer, podcaster, veiledninger og ressurssider.

Grønn materialguide


Byggenæringen har gjort en lang rekke tiltak for grønn transisjon de siste årene, der materialvalg står sentralt.

Grønn Byggalliansens materialguide er lett å bruke og navigere i også for kunstnere på jakt etter hvilke materialer som gir mest og minst CO2-utslipp eller er best på lang sikt i et livsløpsperspektiv.

Materialpyramiden


En annen bruksvennlig materialguide kommer fra Danmark. Der har de nylig lansert en interaktiv versjon av materialpyramiden der du også kan sette sammen din egen pyramide for å se på påvirkningen ditt kunstprosjekt har. 

Torso kunstartikler

Som kunster bør en stille spørsmål ved innkjøpers  miljøvennlig leveranse av produkter og tjenester.

Torso kunstartikler er ett av flere steder som er miljøsertifisert og har i tillegg gode tips til kunstnere om hvordan sikre en miljøvennlig arbeidsplass, atelier eller kursrom, lagring og avfallshåndtering av kunstmaterialer.


Ellen MacArthur Foundation
- the role of art in driving system change 


En av de største tenketankene innen sirkulærøkonomi er Ellen MacArthur Foundation. Denne artikkelen gir et springbrett inn til hvordan de tenker om kunstens rolle, og gir også et vindu inn mot den store mengden artikler, læringsmateriell og eksempler fra mange ulike fagfelt og sektorer.

DEAL - Doughnut Economy Action Lab

Denne ressurssiden fra organisasjonen til Kate Raworth, kvinnen bak smultringøkonomien, er en medlemsbasert eksempelbase med alt fra hele byprosjekter til grasrotinitiativer, fra store visjonære prosjekter til små lokalsamfunn som starter noe i sitt nabolag. 

Smultringøkonomien bruker bærekraftsmålene til å konkret se på hva som skal til for at menneskene har det bra samtidig som at vår aktivitet ikke går ut over planetens tåleevne.


CREO - handlingsplan for miljø og bærekraft

Kunst og kultur er en viktig del av det grønne skiftet og samtidig svaret på hva vi skal leve for i fremtiden. For å nå klimamålene trengs det holdningsendring.  Kunsten som endringsaktør skal aldri undervurderes. Som Norges største kunst og kulturorganisasjon ønsker Creo å være i førersetet både i kulturlivet og i fagbevegelsen, som blant annet betyr at Creo skal: 

• Ha et høyt ambisjonsnivå for miljø og bærekraft i hele organisasjonen.
• Fremme kunst og kultur som en bærekraftig fremtidsnæring.
• Legge til rette for at miljøvennlig og bærekraftig drift blir kunstnerens og kulturarbeiderens førstevalg  

Kulturrom

 Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. De har utarbeidet en sjekkliste for grønnere innkjøp av teknisk utstyr.

Grønne innkjøp er definert som prosessen med å kjøpe varer og tjenester med lav miljømessig påvirkning i levetiden, sammenlignet med varer og tjenester som ellers ville blitt kjøpt. 

Oslo Prop House

Oslo Prop House holder til på Startblokka i Oslo og tilbyr utleie av rekvisitter til film- og tv-produksjon. 


SHIFTIT

SHIFTIT er en markedsplass utviklet av produksjonsselskapet Syv mil, for kultur- og scenekunstmiljøet. For teater, produsenter, regissører, skuespillere, teknikere, lysregissører osv.

Hos SHIFTIT kan du gjøre to ting:

- Søk etter kjøp og hent varer du trenger til din neste produksjon.

- Registrer, annonser, selg eller gi bort varer du ikke trenger lenger.

Dette kan være materialer, scenografi, teknisk utstyr, instrumenter, kostymer, rekvisitter mm. 

Octopus

Octopus er en norsk side som formidler kjøp og salg av brukt teknisk utstyr. 

Grønn festival

Grønn Festival er et miljømerke for festivaler som hjelper en til å gjøre gode valg for klimaet. På nettsiden finnes det informasjon om, instruks og ressurser for hvordan gjøre tiltak, til inspirasjon for andre typer arrangementer og samlinger.

Seminar: Kunst og bærekraft – avfall som råmateriale 

Det finnes mange eksempler der ute på at kunst og bærekraft er noe som diskuteres i større og større grad.

Her et eksempel fra Skien og seminaret Kunst og bærekraft - om gjenbruk av avfall i kunstproduksjon, bærekraft i stedsutvikling og kunst i offentlige rom. 
Arrangører: Skien kommune og Kulturbyrået Mesén i samarbeid med kunstner Marisa Ferreira .

Green Producers Club

Green Producers Club vil legge til rette for at den nordiske kultursektoren kan redusere sine utslipp i samsvar med Parisavtalen.

Som en del av et pilotprogram for å utvikle et karbonkalkulatorverktøy for kulturarvssektoren skal de jobbe sammen med andre norske museer for å redusere karbonutslippene og bidra til å hindre at kloden blir varmere enn 1,5 grader. 

Som medlem av Green Producers Club får en muligheten til å delta på klubbmøter, seminarer og workshops for å lære mer om bærekraft og dele beste praksis.