Performance

Linn Cecilie Ulvin har gjennom denne piloten begynt å se på sin kunstpraksis i lys av bærekraft. Hun tilnærmer seg problematikken både på et fysisk, idealistisk, mentalt, sosialt og filosofisk. Her presenterer hun noen forslag til "regler" basert på sin egen praksis, spesifikt de to verkene For The Dead Baby og Metanoia Night.

Tekst: Linn Cecilie Ulvin

Metanoia Night

 Performance, foto

Foto: Dag Nordbrenden
Foto: Dag Nordbrenden

Valg: Stedsspesifikk performance som framføres én kveld. I etterkant eksisterer performancen som et selvstendig fotografisk verk. Verket vises i nye sammenhenger.

Muligheter/refleksjoner: Totalkostnaden ved å utvikle konseptet, og det samlede materialforbruket for en utstilling eller en enkeltstående performance, gir mulighet til å i stedet utvikles til et prosjekt som presenteres flere ganger for å nå et bredere publikum. Detaljer og kunstverk som er utviklet og brukes i performancen, kan gjenbrukes og vises som selvstendige kunstobjekter. 

For The Dead Baby

Blandet uttrykk, performance, stedsspesifikk videoinstallasjon, lyd, tekst.

Valg: Stedsspesifikk performance som framføres én gang.

Foto: Roy Bjørge
Foto: Roy Bjørge

Muligheter/refleksjoner: Totalkostnaden ved å utvikle konseptet, og det samlede materialforbruket for en utstilling eller en enkeltstående performance, gir mulighet til å i stedet utvikles til et prosjekt som presenteres flere ganger for å nå et bredere publikum. Detaljer og kunstverk som er utviklet og brukes i performancen, kan gjenbrukes og vises som selvstendige kunstobjekter.

Regnskap:

Inntekter:
Hotell, reise med tog Oslo-Bergen, og kost for inntil Kr 5000 (arrangert av oppdragsgiver)
Fotodokumentasjon, utført av lokal fotograf (arrangert av oppdragsgiver)
Honorar Kr 50 000
Sum Kr 55 000

Utgifter:
Kostyme/utstyr, planlagt å gjenbruke Kr 12 000
Megafon, nettkjøp Kr 800
Frakt med leiebil, men brukte også tid på å bære materialet og å gå fra produksjonssted til visningssted mellom Bergen sentrum og utkanten av byen. Gav lavere fraktkostnad, var tidkrevende, men god trening Kr 1000
Leie av lydstudio og tekniker, 2 dager, la vekt på lokalt lydstudio med lokal tekniker Kr 6000
Make-up, lokal make-up artist Kr 3000
Banner, 3 stk a 150 x 500 cm, mesh, ColorMaster, produsert på forhånd i Oslo, gjenbrukt i ny utstilling i Fredrikstad året etter Kr 7000
Design Ulf Carlsson, utvikling av samarbeid som fortsetter videre Kr 6 000
Trevirke for banner, ikke valgt av miljøhensyn Kr 500
Utvikling og produksjon av tekst, bruker egen datamaskin, og arbeider i eget atelier
Tekst, engelsk oversettelse, kommunikasjon på nett Kr 3000
Produksjonstid 3 måneder, lønnet gjennom Arbeidsstipend fra Statens kunstnerstipend, tilsvarende 50% lønn
Sum Kr 35 800

Total sum Kr 19 200

Foto: Linn Cecilie Ulvin/Annar Bjørgli
Foto: Linn Cecilie Ulvin/Annar Bjørgli

Forslag til "grønne regler" for min kunstpraksis:

- Lag performance

- Bruk din egen kropp (og bruk den som et verktøy. Vit hva du spiser, og gjør kroppsvasken i løpet av performancen)

- Produser så få fysiske objekter som mulig

- Jobb med å lage et verk for øyeblikket, men også med å utforske hvordan performancen kan bli til en serie hendelser

- Bruk rom eller arealer som finnes fra før, steder, plasser med eksisterende infrastruktur som kan gjenbrukes

- La stedet du velger begrense og påvirke hvilke materialer du bruker og hvor du henter dem fra. F. eks i performancen "After The White Whale", som ble vist på Håøya i Oslofjorden brukte jeg det jeg fant på stedet

- Finn publikummet ditt nær stedet for framvisning

- Vær forsiktig med å arbeide med store folkemengder, vær til stede i øyeblikket for hver enkelt

- Sampling og resirkulering er best! Hvis kunstverket er eller inneholder fysiske objekter, søk å gjenbruke dem eller anvend ombruksmaterialer

- Bruk materialer fra tidligere kunstverk til å utvikle nye og framtidige. Gi bort det du ikke bruker i stedet for å kaste det

- Bruk lokale leverandører; Del utgifter og bidra til å dokumentere, og samtale om bærekraft med de du samarbeider med

- Jobb med et kunstnerisk uttrykk som fokuserer på prosesser som går over lang tid, og på tverrfaglighet

- Saktegående reiser som tog og båt kan være en del av den kunstneriske prosessen og utviklingen av verk

- Lag ditt eget nærområde, bolig eller atelier om til ditt arbeidssted, og sted for kunstneropphold, og inviter andre inn for å dele erfaringer, kunnskap og sosialisering

- En liten kunstnerøkonomi er utfordrende for den enkelte, men bra for miljøet, for det tvinger med seg sparing, deling av kostnader, gjenbruk og andre mer eller mindre bærekraftige valg