En nettressurs for bærekraftig kunstutvikling

Målet med denne nettressursen er at kunstnere og arrangører tilknyttet Oslofjord Triennale skal kunne finne inspirasjon og verktøy for hvordan utvikle en bærekraftig kunst- og formidlingsproduksjon. 

Det har lenge vært et behov for en slik ressurs for det visuelle kunstfeltet, som kan være med på å styrke mange produsenters ambisjoner om å bidra til en bærekraftig utvikling. Spesielt med tanke på variasjonen og ulikhetene i kunstproduksjoner. Ulikhetene viser seg både i kunstproduksjonens verdikjede; materialvalg, energi og transport, og i hvilket økosystem og kontekst kunstverket inngår; sted, formidling og nærmiljø.

Foto: Erling Svensen
Foto: Erling Svensen

Nettressursen er delt inn i fem hovedområder: 

  • FNs Bærekraftsmål og kunstens rolle - Bærekraftsmålene er definert som en utvikling som tilfredsstiller menneskenes behov i dag uten å ødelegge mulighetene fremtidens generasjoner har til å kunne tilfredsstille sine behov. 
  • Fra lineær til sirkulær - Hvordan bevege seg fra en lineær til en sirkulær ressursmodell i alle deler av samfunnet, inkludert kunst og kultur?
  • Verktøy og ressurser - Et bredt utvalg av ressurssider og verktøy til inspirasjon for en bærekraftige kunstpraksis.
  • Kunstproduksjon - Eksempler på hvordan skape en bevissthet rundt egne bærekraftige valg sett i forhold til ulike kunstformer.
  • Sjekkliste - Gode tips til hva en bør tenke på, ta hensyn til, i kunstproduksjon av ulik art.

Nettressursen vil oppdateres fortløpende, særlig sett i forhold til nye ressurser og verktøy, eksempler og god praksis for en bærekraftig kunstproduksjon.