Kuratorisk konsept for Oslofjord Triennale

De kuratoriske konseptene for Oslofjord Triennale bunner i visjonen om Oslofjorden som et subjekt, et sammenhengende system av levende organismer. Oslofjorden er et unikt geografisk fenomen som binder Norges mest folkerike område sammen. Samtidig sprenger vi undervannsskjær, bygger ned strandsoner og tar initiativ til brå endringer som ikke kan repareres. Vi vet at Oslofjorden er i en prekær situasjon.

Foto: Erling Svensen
Foto: Erling Svensen

Under viser vi til noe vi tror kunst kan gjøre:  

Samskaping (sympoiesis)

innebærer at vi anerkjenner andre levende veseners tilstedeværelse, form og bidrag til våre felles omgivelser. Vi kan søke perspektiver som ikke fokuserer på mennesket som normen for naturen. Kunsten kan utforske sanseopplevelser i tettere kontakt med alt levende. Vitenskapens metoder og verktøy kan sammen med kunst bringe fram sympoiesis.

Samskaping innebærer også MEDVIRKNING og DET RELASJONELLE mellom mennesker fra ulike ståsted. Barn og ungdom har en viktig rolle som fremtidens forvaltere og ivaretakere av fjorden, eldre kan fortelle og formidle historiene om Oslofjorden over tid.

Formidling, debatt og kunnskapsutveksling

Oslofjord Triennale legger vekt på formidling som en del av å legge til rette for kunnskapsutveksling, debatt og samtale med utgangspunkt i kunsten, og samtidig søke å legge til rette for tverrfaglig utveksling og formidling omkring Oslofjorden. Naturlige samtalepartnere er ulike fagmiljøer med Oslofjorden som forskningsfelt, aktører med næringsinteresser og organisasjoner som representerer verne- og miljøinteresser. Publikumsformidlingen fokuserer på deltakelse, samskaping og lokasjon.

Institusjonskritikk

Hvem har ansvaret for endring? Kunstinstitusjonene langs Fjordbyen byr på synet av Oslofjordens glitrende overflate, og serverer spektakulære solnedganger fra Nasjonalmuseets takterrasse via operataket til MUNCH som bukker mot utsikten hele veien opp til baren i toppetasjen. Oslofjord Triennale vil framheve det som er under overflaten, liv og prosesser vi ikke ser, men som trenger oppmerksomhet for å sikre livet i fjorden videre.

Gjennom språk, kunst og kunstneriske metoder kan holdninger og handlinger endres. Å arbeide med DET PERFORMATIVE betyr å handle gjennom språk og uttrykksformer, skape endringene vi trenger. Kan vi åpne våre sanser og kommunikasjonsevner slik at vi omfatter flere arter?

Aksjonisme

Kunsten kan bidra til å utvide uttrykksformene i det offentlige rom og rette oppmerksomhet og motivere til handling.