Arrangementer

Oslofjord Triennale 2024
23-25.august

Hold av datoen!

Oslofjord Triennales første utgave vil bestå av kunstneriske prosjekter, på kryss og tvers av Indre Oslofjord. Triennales hovedbase vil være på Lågøya, men det vil også være arrangementer på Vollen, Brønnøya, Hovedøya, i Bunnefjorden og på Nesodden. 

Triennales utgangspunkt er en felles bekymring for Oslofjordens store miljøutfordringer. Med kulturformidling fra et bredt økologisk og tverrfaglig perspektiv, skal triennale bidra til samfunnsmessig endring gjennom bevisstgjøring, deltakelse og kunnskap. Gjennom kunsten skapes konkrete tiltak som kan bidra til en fruktbar og bærekraftig utvikling for Oslofjorden.

Oslofjord Triennale 2024 vil presentere en rekke kunstprosjekter og forestillinger i og ved vannet, et åpent kunstlaboratorium, debattfora, tverrfaglige forskningsworkshops, samt flere deltakende arrangementer rettet mot barn og unge. 

Mer informasjon, fullstendig program og en oversikt over deltagende kunstnere vil bli annonsert her og på våre Facebooksider fortløpende.

VELKOMMEN!

Kulturytring Drammen

Lansering av Oslofjord Triennale 2024

Tirsdag 20.juni 2023 kl . 15.30
Union Scene

Velkommen til lanseringen av Oslofjord Triennale 2024 under Kulturytring Drammen!

Oslofjord Triennale er et kunstprosjekt og en plattform der målet er å redde en fjord! Triennalen vil finne sted i og omkring Oslofjorden på Østlandet i Norge. Oslofjorden er triennalens hovedperson og subjekt, med sin egen identitet og egne rettigheter.

Oslofjord Triennale skal:
- skape engasjement og nye kunstneriske uttrykksformer
- generere strategier for å kuratere kunst relatert til vann. Oslofjord
- presentere norskbaserte og internasjonale kunstnere, og samarbeide med kuratorer, forskere, interesseorganisasjoner, lokale miljøer og steder.

Oslofjorden er i krise.
Det er nødvendig med en endring for at fjorden skal overleve!
Hva kan kunst egentlig bidra med?
Kan en ikke heller engasjere seg politisk eller i en miljøorganisasjon for å redde Oslofjorden?

Vi mener kunst står friere når det gjelder å skape dialog, bidra til økt kunnskap, og nødvendige perspektiver for å få til endringer for livet i fjorden. Kunst kan hjelpe oss med å se hvordan vi kan forholde oss til alle levende organismer. Vi er kropper av vann, uatskillelig knyttet til andre vannkilder, verdenshavene og myriader av levende organismer – som eksisterer på tvers av tid, rom og landegrenser.

På lanseringen vil triennalen bli presentert av initiativtakerne, i samtale med kunstnere, forskere og marinbiologer. Der vil du få høre om vårt foregangsarbeid med å utvikle bærekraftige ressurser for det visuelle kunstfeltet.

Oslofjord Triennale vil også presentere to kunstprosjekter. I Drammen inviterer vi publikum til å lytte til Oslofjordens stemme. Hva sier Oslofjorden? Kan vi høre den? Vi sender lyd fra det som skjer under vannoverflaten direkte fra en seilbåt som driver med vind og vær, her og nå. Kunstnere bak verket er Christian Blom (komponist og lydkunstner) og Kristin Bergaust.

Det hele avsluttes med et performativt måltid i Oslofjorden, på Berger utenfor Drammen kl. 18.00 

Følg Oslofjord Triennale mot 2024.
Velkommen!

HVEM STÅR PÅ SCENEN?
Kristin Bergaust (kunstner og kurator, SENT – Nesodden), Camilla Dahl (kunstner – Brønnøya), Sidsel Aas (kommunikasjonsrådgiver – Oslo), Franzisca Aarflot (regissør og dramatiker – Svelvik), Vibeke Hermanrud (kurator, Kunstplass – Båtstø), Louise Valestrand (overingeniør, NIVA - Forskningsinstituttet for vann og miljø), Eli Rinde (seniorforsker, Ph.D. NIVA), Elin Sørensen (kunstner & marin landskapsarkitekt Ph.D., Urbant HAV), Linn Cecilie Ulvin (kunstner, forfatter, kurator – Stein husmannsplass, Nesodden). Christian Blom (komponist og lydkunstner) og Bjarne Kvinnsland (komponist, produsent og elektronisk kunstner) direkte fra en seilbåt i Oslofjorden.

OM KULTURYTRING
Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk og arrangeres for andre gang i Drammen, 19. – 21. juni 2023.
Gjennom tre fulle dager skal kulturfeltet samles for å sette kunst og kultur på dagsorden. Det blir debatter, forskningsformidling, politikersamtaler og paneler, samtidig som det er et tett kulturprogram med konserter, sceneproduksjoner, åpne gallerier, utstillere og mye mer.

Se hele programmet her

Lansering av Oslofjord Triennale er støttet av Viken fylkeskommune.

Følg oss på


Lansering nettressurs bærekraftig kunstproduksjon

Høsten 2023

Avventer dato fra Kulturdirektoratet. Mer informasjon kommer.