Transdisiplinær praksis

Kristin Bergaust arbeider innenfor transdisiplinær praksis, ofte i samarbeid med ulike forskere. Hun har sett nærmere på egen praksis innenfor installasjon, video, animasjon, 360 video/foto - fordeler og utfordringer i et bærekraftperspektiv.

Tekst: Kristin Bergaust

Foto: Kristin Bergaust

Kunstproduksjon:
Transdisiplinær praksis, samarbeid med ulike forskere installasjon, video, animasjon, 360 video/foto 

Arbeidsmetoder:
Kunstnerisk forskning, økoestetiske prinsipper. 

Fordeler:
Tema og metoder har ofte et økologisk utgangspunkt.

Utfordringer:
Beholde datamaskiner og produksjonsutstyr som kameraer, adaptere og kameraer så lenge som mulig sørge for god datasikkerhet. Bærekraft er vanskeligere å sørge for i visningssituasjonen hvor man kan miste kontroll over hva som inngår.

OSLOFJORD ECOLOGIES Artistic Research on Environmental and Social Sustainability . Red. Kristin Bergaust, Daina Silina, Rasa Smite. 

Resistance of the Forest Installation 2021 Nesodden Kunsthall. Sound sculpture by Alexis Parra Resistance of the Forest: https://vimeo.com/467712413 Mychorizza animation: https://vimeo.com/user4613205 Documentation of installation https://vimeo.com/459464402 

How to see the world#INSECTS. Series of short videoworks inspired by John Berger's Ways of seeing (1972) also Laura Mulvey's critique of «the male gaze» in Hollywood movies from 1972 questions aesthetics, gaze and power. Is it possible to formulate non-anthropocentric representations of living beings, the environmenr and processes vi can not see or experiences with our sensuous apparatus? https://vimeo.com/760737840