Mixed media

Pucho Alexis Parra bruker ofte gjenbrukte materialer i sine produksjoner innenfor grafikk, skulptur og objekter, og installasjon. Gjennom en workshop ble det sett nærmere på fordeler og utfordringer sett fra et sirkulært perspektiv. 

Tekst/foto: Kristin Bergaust

Kunstproduksjon:
Grafikk skulptur og objekter
Installasjon

Arbeidsmetoder:
Design, håndverk og byggfagkompetanse

God kjennskap til mange ulike materialer.
Digital produksjon med CNC gjenbruk som kunstnerisk strategi.

Fordeler:
Gjenbruket gir tematiske og emosjonelle gjenklanger hos publikum og refleksjon i prosessen Kunstnerisk virksomhet kan tilpasses tilgangen av ressurser.

Utfordringer: 
Noen arbeider blir så komplekse at det er vanskelig å passe dem inn i en god sirkulær strategi, de blir resirkulert som små elementer som kan bli vanskelige å gjenbruke.
Det kan være vanskelig å unngå epoxy og skadelige materialer som kan holde et verk sammen. Transport er krevende når arbeidene er store og tunge.
Gjenbrukt materiale kan bli til søppel.

Veneer Baroque (92 X 58 X 54 cm) Sculpture/bench of veneer strips mounted on a recycled iron base from a wood stove. Lights inside 

How to see the World: #Microbiota 144 h, 130 cm diameter Sculpture of plywood with a collection of second-hand modified glass ornaments. Light and staircase is mounted on the sculpture. Audience can climb the staircase and move its position. The sculpture was presented with Kristin Bergaust's video How to see the World:#Insectlife in SENT at Nesodden in Kulturisten, September 2022.

Wood relief 90x120 cm mounted on the wall. Different types of veneer and wood, reclaimed projector lenses.