Kunstnerfelleskap

SENT site-ecology-nature-ecology

Kunstnerinitiativer

Kunstnere og deres støttespillere satser sin egen skjøre økonomi og kunnskap for å få til noe som også kan være en ressurs for andre og som kan være sirkulært og bærekraftig.

Fordeler:
Kollegialt fellesskap
Skape gode og inspirerende miljøer for kunstproduksjon og formidling
Dele ressurser som maskiner eller utstyr
Dele og bygge opp kunnskap og erfaring
En god plattform for å kommunisere med andre kunstmiljøer, publikum og andre aktører

Utfordringer:
Opprettholde etisk bevissthet og refleksjon i kollegiale, sirkulære eller gjensidige relasjoner.
Være bevisst på hvordan ulikhet i makt og innflytelse influerer relasjoner.
Tydelighet og transparens faglige vurderinger, gi redelige referanser til kolleger.