Oslofjord Triennale

Om Oslofjord Triennale

- den første kunsttriennalen som redder en fjord!

Oslofjord Triennale bidrar gjennom kunst og kunstformidling til en grønn omstilling som er nødvendig for en renere Oslofjord.

Utgangspunktet for Oslofjord Triennale er en felles bekymring for Oslofjordens store miljøutfordringer og et engasjement for å skape konkrete tiltak som kan bidra til en fruktbar og bærekraftig utvikling.

Ta en dyp pust og kjenn på Oslofjorden

Selv om Oslofjorden er så fin ovenfra, skal du ikke så langt ned i fjorden før du med egne øyne vil se at «lurven» tar over for tang, tare og ålegress. Mange vil hevde at Oslofjorden, som har vært ansett som den mest artsrike fjorden i Norge, i dag fremstår som en økologisk ruin .Overfiske, utbygging i strandsonen, overgjødsling, miljøgifter og klimaendringer anses som hovedårsakene, til den tilstanden fjorden befinner seg i.

Det vil se at det er vi som bor i og rundt Oslofjorden som er noe av årsaken til problemet. Kan det også bety at vi er løsningen på problemet?
Selv om Oslofjorden er syk, er det ifølge forskerne ennå ikke for sent å redde den. Dette krever politisk vilje, men mer enn det så handler det om en holdningsendring og bevisstgjøring av de 1,6 millioner menneskene som bor rundt Oslofjorden.

Her skal Oslofjord Triennale være med på å gjøre en forskjell.

Hvordan kan kunst redde fjorden?

Det sies gjerne at kunsten har kraft til å gi samfunnet retning og innhold, og kan utfordre perspektiver og ytre kritikk der det trengs. Kunsten er uløselig knyttet til naturen, samfunnet og menneskene og er en skapende, kreativ samfunnskraft.

Gjennom Oslofjord Triennale skal kunst og kunstformidling fra et bredt økologisk perspektiv bidra til å skape interesse og engasjement for Oslofjordens mange utfordringer, der både praktiske tiltak, aktivitet og refleksjon kan følge av bevisstgjøring og ny kunnskap.

I dette legger Oslofjord Triennale bærekraft og miljøvern til grunn for den kuratoriske, organisatoriske og kunstneriske produksjonen. Dette konkretiseres kunstfaglig gjennom en synliggjøring av utfordringer og muligheter som ligger i det å legge om kunstnerisk praksis, materialvalg og prosess i sirkulær og bærekraftig retning. Innenfor kunst og kulturfeltet er det få utviklede verktøy for en økt bevissthet både rundt materialvalg og produksjon.

For å hjelpe kunstnere og kunstformidlere til å ta gode bærekraftige valg og ha et lavt CO2 og økologisk fotavtrykk i kunstproduksjonen, har Oslofjord Triennale utarbeidet en egen nettressurs for en bærekraftig kunst-triennale fra begynnelse til slutt.

Bakgrunn og inspirasjonskilder

To kunst- og forskningsbaserte prosjekter, Oslofjord Ecologies og Submerged Portal, har fungert som forgjengere og inspirasjonskilde til Oslofjord Triennale.

Begge de nevnte prosjektene var relatert til Oslofjorden og tematiserte koblingen mellom natur og kultur, kunst og klimautfordringer. 

 «Oslofjord Ecologies» har gjennom flere år bygget en kunnskapsbase gjennom deltakelse i EU-prosjektet Renewable Futures, blant annet gjennom studier av lokale arkiver og rapporter i tillegg til utvikling og produksjon av kunstneriske arbeider. Bidragsytere har vært kunstnere som har presentert ideer og utviklet verk til prosjektets utstillinger og aktiviteter, samt forfattere som er engasjert i tverrfaglige diskusjoner om kunst og økologi. Ifølge Oslofjord Ecologies er forbindelsen mellom kunst og økologi åpenbar, der kunst og kultur kan være med på å fremme miljøbevissthet og bærekraftige løsninger.

Submerged Portal hadde i tillegg en sterk kobling til "hydrofeminisme".

Forståelsen av bærekraft som noe som strekker seg utover natur og miljø gjenspeiles også i FNs Bærekraftsmål som anerkjenner de ulike sosiale, kulturelle og miljømessige dimensjonene av bærekraft. Et konkret eksempel her er Art 2030 som jobber med kunst som nøkkelen til å nå bærekraftsmålen ved å åpne folks hjerter, sinn og fantasi - for å inspirere til handling for en bærekraftig fremtid.

Oslofjord Triennalens logo er inspirert av nakensneglen, FLABELLINA, en representant for det truede artsmangfoldet i Oslofjorden. Foto: Erling Svensen